Veeam Remote backup

V

Hvad enten man står for sin egen serverdrift, eller det er outsourcet til en managed service leverandør, bør overvågning og backup altid placeres på lokationer forskelligt fra det primære datacenter.

Årsager til remote backup

  • Fra et business continuity perspektiv, bør data aldrig placeres alene i samme datacenter
  • For at sikre skalerbarhed, anbefales en kapacitetsafregnet afregnings-model
  • Undgå teknologi lock-in da backup-teknologien kan ændre sig hurtigt
  • Backup og restore kræver specialviden og rutine for at kunne genskabe som planlagt

For at kunne tilbyde enterprise level backup løsninger til vores SMV kunder i Nordsjælland, har NOK IT etableret et samarbejde med Motus, hvor kontrakten normalt er direkte mellem kunden og Motus, så NOK IT ikke optræder som et fordyrende mellemled, men blot er rådgivende og etablerende konsulent.

Mange undervurdere den plads det kræver at restore servere

Nødvendig infrastruktur hos kunde

Licenser til backup-software håndteres af Motus, men hos kunden skal der etableres en infrastruktur der afspejler den plan man har for at kunne tage backup inden for det ønskede vindue, samt muliggøre hurtig restore i tilfælde af datatab.

  • Virtuel windows server til installation af lokal Veeam backup manager
  • Tilstrækkelig disk kapacitet for daglige backup
  • Tilstrækkelig disk kapacitet for at genskabe server og udføre restore-test

Backup AF og backup TIL cloud

IT-infrastruktur baseret på Cloud kan stadig være afhængig af traditionel backup – det kommer dog meget an på om der anvendes IaaS eller FaaS services. Veeam kan på denne måde være en nem løsning at restore enten TIL cloud eller FRA cloud i tilfælde af datatab. De fleste Cloud leverandører har en form for “shared responsibility model” hvor de er ansvarlig for selve Clouden, men kunden er selv ansvarlig for det data de lægger i den pågældende cloud.

Tape backup er stadig et vigtigt værktøj

NOK IT anbefaler man afdækker behovet for at tilkøber den ekstra sikkerhed Tape Backup giver i kombination med Veeam. Motus kan i tilfælde af malware og ransomware angreb dermed sikre at data stadig kan tilvejebringes via. offline backup tape, selv om den daglige backup også er kompromitteret.

Ingen grund til at vente:

Kontakt NOK IT for et gratis og uforpligtende møde om backup.

Om forfatteren

Kristoffer
Af Kristoffer