KategoriYdelser

3-i-1 Backup

3

For at sikre mulighed for at genskabe data og reetablere infrastruktur ved IT-nedbrud, med mindst mulig forsinkelse og data-tab, anbefales det at anvende det vi kalder en 3-i-1 løsning. Kort fortalt betyder det data gemmes tre steder: Hvor serverne står Ekstern backup-leverandør Tredje lokation Går vi et lag dybere i detaljerne og bliver operationel, skal man forholde sig til en liste med...

Veeam Remote backup

V

Hvad enten man står for sin egen serverdrift, eller det er outsourcet til en managed service leverandør, bør overvågning og backup altid placeres på lokationer forskelligt fra det primære datacenter. Årsager til remote backup Fra et business continuity perspektiv, bør data aldrig placeres alene i samme datacenter For at sikre skalerbarhed, anbefales en kapacitetsafregnet afregnings-model Undgå...

Driftsaftaler uden binding

D

Support og driftsaftaler uden binding er det fortrukne grundlag for drift af kunders IT-infrastruktur. Dette gælder både for cloud og traditionel IT placeret hos kunden selv. Supportaftale: Henvendelser besvares inden for en defineret tidsfrist. Driftsaftale: Løbende vedligehold og overvågning af IT-infrastruktur. Listepriser: Timepris for konsulent og rådgivning – ad hoc: kr. 1050,- + moms...