EmneDriftsaftaler

Driftsaftaler uden binding

D

Support og driftsaftaler uden binding er det fortrukne grundlag for drift af kunders IT-infrastruktur. Dette gælder både for cloud og traditionel IT placeret hos kunden selv. Supportaftale: Henvendelser besvares inden for en defineret tidsfrist. Driftsaftale: Løbende vedligehold og overvågning af IT-infrastruktur. Listepriser: Timepris for konsulent og rådgivning – ad hoc: kr. 1050,- + moms...